Störs du av reklamskyltarna längs E6:an vid Rödbomotet?

Poll choices
Poll posted 2 weeks ago.