Da li mislite da ovakvo okruženje nije prikladno za devojčicu?