Дали сметате дека Владата ги презема потребните мерки во борбата против загадениот воздух?

Poll choices
Poll posted 3 weeks ago.