Дали сметате дека Владата ги презема потребните мерки во борбата против загадениот воздух?