Har du følt på et økonomisk press knyttet til bryllupsfeiring?