Σύμφωνα με τη διήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Θεό, ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που δημιουργήθηκε ως εικόνα Θεού

Poll choices

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment