Η αναφώνηση του άνδρα όταν είδε για πρώτη φορά τη γυναίκα : "αυτή είναι σάρκα από τη σάρκα μου και κόκκαλο από τα κόκκαλά μου" σημαίνει :

Poll choices

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment