Ψήφισμα: Πρέπει ή δεν πρέπει οι μαθητές να κάνουν παρελάσεις;