Дали доколку би се овозможил ефикасен јавен траспорт би го користеле во вашето секојдневие?

Poll choices