Bạn muốn tớ làm gì trước? (2019/11/09) (Poll Closed)

 • Sub 1 video thuộc series Inai Inai Baa!
  0%

   
 • Sub 1 video thuộc series Bậc thầy giới tính
  7%

   
 • Sub kỳ tiếp theo của kịch truyền thanh Tàng tình
  7%

   
 • Sub 1 video không thuộc các loại trên
  0%

   
 • Dịch 1 đoạn của light novel Khúc ballad của tử thần (chừng nào dịch full 1 chương mới up)
  7%

   
 • Dịch 1 chương của series Kindaichi Kousuke
  0%

   
 • Bắt đầu 1 dự án mới bất kỳ
  7%

   
 • Tùy cậu, muốn làm cái nào trước cũng được
  71%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com