Anser du att hemligt perverst beteende är etiskt acceptabelt?