Da li smatrate da treba uvesti obavezno osiguranje imovine?

Poll choices