Дали човекот влијае врз климатските промени?

Poll choices