Изаберите две радионице првог дана 61. РЗС за које сте заинтересовани. (Poll Closed)

 • Формирање читалачког укуса (др Душица Мињовић)
  6%

   
 • Посебан приступ обради нове наставне јединице у програму шестог разреда Овај дечак се зове Пепо Крста (Ана Милуновић)
  8%

   
 • Интерактивни тестови знања на часовима српског језика и књижевности (Марина Панић)
  19%

   
 • Методички приступ лингвокултуролошкој потки романа Петријин венац Драгослава Михаиловића (Јована Димитријевић)
  1%

   
 • Значај и будућност Филолошке гимназије у Београду – образовни аспекти (мср Драгана Ћећез Иљукић)
  1%

   
 • Пројектна настава у четвртом разреду средње школе (мср Владимир Милојевић)
  8%

   
 • Пројектна настава и књижевно дело (Пројекат: Живот и обичаји нашега краја – настављачи Вуковог рада) (мср Верица Костић)
  9%

   
 • Мапе ума, цртежи и графикони у настави српског језика – размена идеја (мр Маја Анђелковић Шугуљев)
  15%

   
 • Стваралаштво А. П. Чехова као подстицај наставним иновацијама и компаратистици у основној и средњој школи (др Вукосава Живковић и мр Валентина Вукмировић Стефановић)
  7%

   
 • Пекићево стваралаштво у школским програмима (проф. др Оливера Радуловић)
  5%

   
 • О симболима у Злочину и казни Ф. М. Достојевског (др Ана Јаковљевић Радуновић)
  11%

   
 • Нађимо заједнички језик – предлог за приступ фразеологији у настави српског језика (др Стефана Пауновић Родић)
  4%

   
 • Зашто се исказ започиње са ПА? (др Јован Чудомировић)
  7%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com