IM Srđan Šale je pisao šahovsku rubriku za sportski list. Da li ste zainteresovani da se Šale profesionalno angažuje da piše šahovske komentare na Šah mat listi

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment