Изаберите две радионице другог дана 61. РЗС за које сте заинтересовани. (Poll Closed)

 • Тематски кругови у бароку, просветитељству и романтизму – новине у наставном програму (Мирјана Грдинић)
  6%

   
 • Митске земље – о боговима, људима и уметности (пример пројектне наставе у гимназијама и средњим стручним школама) (Душан Благојевић)
  9%

   
 • Тематска и пројектна настава у основној и средњој школи (Јасмина Станковић и мср Марија Запутил)
  13%

   
 • Периодизација у историји књижевних језика код Срба у средњошколској настави (мср Катарина Беговић)
  2%

   
 • Фразеологија у настави српског језика и књижевности: могућности шире примене (мср Бојана Тодић Санковић)
  6%

   
 • Стилске вредности глаголских облика у настави српског језика (мср Ненад Крцић)
  3%

   
 • Страни језици у делима српске књижевности у настави (доц. др Мина Ђурић)
  9%

   
 • Контекстуализација СТЕМ учења и настава српског језика и књижевности (др Лидија Неранџић Чанда)
  4%

   
 • Креативна настава правописа у основној школи (др Саша Чорболоковић)
  20%

   
 • Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности (др Слободан Новокмет)
  16%

   
 • Актанцијални модел у наставном тумачењу драме (др Снежана Клепић и Александра Секулић)
  1%

   
 • Школска библиотека – одраз општег квалитета рада школе (Данијела Ковачевић Микић)
  5%

   
 • Дијалошки приступ бароку, просветитељству и романтизму (култура изражавања: говор и глума; литерарно и калиграфско писање) (др Јасмина Пивнички)
  7%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com