Дали имате доверба во политиките кои ги спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање?

Poll choices