Дали заштитата на животната средина треба да е приоритет на власта?

Poll choices