Ha seguit vosté les indicacions que ens aconsellaven les autoritats (neteja de mans, cobrir-se al tossir/esternudar,…) per a contindre l'expansió del COVID-19?

Poll choices