Pytanie 5 Jakiej formy pomocy oczekiwaliby Państwo w ramach projektu?- Proszę wybrać tę, która jest potrzebna w DRUGIEJ kolejności: (Poll Closed)

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com