Tot wanneer zou het wielerseizoen op de weg verlengd kunnen worden?