ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ! Кой според Вас ТРЯБВА да попадне на петите елиминации във вторник, 31 март?