Da li se vaš radni status promijenio usljed pandemije Covid-19?