Mommy, madalas ka bang umattend ng iyong scheduled check-up?