แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 Total Votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.