რამ განაპირობა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 6 თვის ბიუჯეტის სანახევროდ შესრულება