हजारको नयाँ नोटमा नयाँ जुम्ल्याहा हात्तीको चित्र कस्तो लाग्यो?