Ως πρόεδρος του ΕΣΕΤ τα τελευταία 3 χρόνια ο κ. Δ. Νανόπουλος ήταν:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
313 Total Votes
1 Comment

  • xxx - 12 years ago

    Good stuff

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.