Creus que amb la situació de pandèmia ha estat més fàcil aprovar les matèries del curs?