Grau de motivació de l'alumnat de secundària per a l'estudi.