Điều gì là quan trọng nhất với bạn?

Posted 10 years.