I en tidningskoncern vem är mest lämpad att tala policyfrågor?