Si poguera triar, amb quin model d'Estat es quedaria per al seu país?