Da li bi FIDE trebala da kazni domaćine zbog ovog postupka?