A duhet bërë në fillim vaksinimi i personaliteteve?