Συμφωνείτε που έφυγαν οι μετανάστες από τα Γρεβενά; (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 
Total Votes: 1,369

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.