ხვალ რომ არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას?