Подкрепете номинирания за изгонване участник, когото искате да спасите от отпадане в петък, 14 май!