Czy zgadzasz się z tym że to nasze programy "decydują" o jakości naszego życia?

Poll choices
Posted 11 years.