Одобрявате ли инициативата на Община Перник Фестивалът "Сурва" да се провежда ежегодно?

Poll choices
Posted 10 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment