ท่านได้นำความรู้จาก northnfe.blogspot.com ไปใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร