Bizneset kërkojnë heqjen e kufizimit të orarit prej pandemisë. Jeni dakord?