Da li ste za ukidanje trepćućeg zelenog svetla na semaforu?