Jak reaguję na zarzuty?

 • Zwykle wybucham złościa i atakuję w odwecie
  18%
  148 votes

   
 • Tłumaczę sie i usprawiedliwiam
  27%
  217 votes

   
 • Poczuciem krzywdy, żalem, smutkiem
  22%
  180 votes

   
 • Z asertywnością i wrażliwością
  7%
  55 votes

   
 • Staram się spokojnie, ale nie zawsze wychodzi....:)
  19%
  150 votes

   
 • Zwykle nie reaguję w ogóle, olewam
  7%
  55 votes

   

Poll posted 11 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com