USD POLL : Do you think Demetri Alexopoulos (Cobra Kai Season 4) could beat Miguel Diaz (Cobra Kai Season 1) in the all valley tournament?