Da li je najstarije dete u porodici i najpametnije?