Dapat bang ibasura ang Federalismo sa Batasan?

Poll choices
Posted 11 years.