Dapat bang ibasura ang Federalismo sa Batasan?

Posted 10 years.