به نظر شما برنده فیس آف یازدهم، کدامیک از دو مالزی نویس هستند؟ (Poll Closed)

 • سنجاقک
  40.21%
  39 votes

   
 • سینادیلی
  59.79%
  58 votes

   

Posted 11 years.