سری نوشته های "یافتن کار نیمه وقت و کسب تجربه در زمینه نرم افزار" برای شما سودمند بودند؟

 • بله، عالی بود
  68.69%
  68 votes

   
 • بله، می توانست بهتر باشد
  20.2%
  20 votes

   
 • خیر، بسیار ضعیف و سطحی بودند
  11.11%
  11 votes

   

Posted 11 years.