Dôvodom prečo dosky po prebudení dymili a zhoreli bolo, že: