Er heroin på resept det beste forslaget, om man vil hjelpe flest mulig ut av narkolivet?