Vendoret 2023, si e vlerësoni procesin zgjedhor në tërësi?